Om bloggen

Bloggen A Saucerful Of Secrets er Paul Aage Aasheims personlige blogg som har blitt opprettet i forbindelse med at vedkommend som student ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, tar faget "Sosial medier".I faget "Sosial medier" lærer en om sosiale medier både i teori og praksis, men en vil også lære å sette sosiale medier inn i en sammenheng, for eksempel som del av strategier og planer til en virksomhet.

Læremål for faget er at en kan:

  • kan redegjøre for hvordan sosiale medier kan brukes forretningsmessig
  • kan redegjøre for mekanismer for relasjonsbygging i sosiale medier
  • har kunnskap om hvordan Return on Investment kan måles i sosiale medier
  • har kunnskap om hvordan virksomheter kan bruke sosiale medier til læring
  • vet hva et personlig læringsnettverk (PLN) er 

Om bloggen vil bli anvendt til andre formål på et senere tidspunkt er utelukkes ikke...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar