søndag 11. desember 2016

Hvofor er det viktig å måle sosiale medier?

Sør for Oslo, på Ås ligger en liten osteprodusent som heter "Den blinde ku". Grunnen til jeg kom til å tenke på denne når jeg skal forklare hvorfor det er viktig å måle resultatetene av bruk av sosiale medier, så var dette det første som falt meg inn: Uten gode og nøyaktive målinger blir man som en blind ku som gjerne skulle ha sett kalvene, gresset og de andre kuene som beiter på markene, men som må famle rundt i blindet fordi man ikke ser noe som helst.

Hvordan man vite hvor mange likes man får på Facebook eller hvor mange som følger en på Twitter dersom en ikke sjekker tallene og avstemmer med dem med statetstikkene som Google Analytics og andre verktøy gir? Hvordan kan vi vite om det vi publiserer i sosiale medier vil slå an dersom vi ikke vet noen som helst om hvem som leser det vi publiserer hvis vi ikke måler og kartlegger hvem de er?

Ved hjelp av ulike verktøy for å måle og å legge sammen andre tall, som for eksmempel hvor mange venner og følgere våre besøkene har, så vet vi også noen om det er en med store eller liten innflytelse på sine følgesvenner. Det sier seg selv at om en med stor innflytelse høster en svært dårlig erfaring med produktene eller tjenestene som vi tilbyr og denne forteller det videre til sine i ren affekt kan det få katastrofale følger får vår virksomhet. Om vi ikke rekker å respondere raskt nok og dette få anledning til å spre seg som ringer i vannet med lysets hastighet, er det natta for vår virksomhet.

Poenget er ikke å måle for å målingens skyld og bruke det til å fortelle hvor flinke vi er - Det handler ikke minst om å måle responsen på det vi poster av tweets, kommentarer eller innlegg på Facebook. Noe kommuniserer bedre enn andre poster, noen ganger kan vi få en tydelig tilbakemleding på at det er stort forbedringspotensiale for en rette og slett bommer fullstendig med en publiserer eller har planlagt å gjøre. En trenger data fo å vite - Det er ikke nok synse!

Noe av det beste med sosiale nmedier er at en kan måle viral aktivitet - Det vil si aktivitet intiert av brukerne aav sosiale medier som entent retweeter, trykker like, deler poster osv. og på den mpten kan se hva som engasjerer brukerne. Dette i mptsetning til betalt markedsføring hvor en prøver å "tvinge" i gang en aktivitet og håpe på respons. Det var en av grunnene til at så mange reagerte på at "Reklamebyrå står bak Joners Listhaug-kritikk" fordi det skulel se ut som om det var en engasjert bruker, men i virkeligheten var det en del av en kampansje,

Ved hjelp av målinger får man informasjon om hvem de er som besøker våre sosiale medier, hvor gamle de er, om det er mann eller kvinne, hvor de bor i landet og på den mpåten kan man tilpsse og spisse fremtidige kampanje. For det er vel ingen som vil legge millioner i potten til en kamspnje som har en helt annen målgruppe enn den man vitterlig har? For det handler om ROI. Roy? Nei, Return of investment:

Aktiviteten på sosiale medier skaper reaksjoner på en eller flere måter, og vi kan måle virkningen av dette. De direkte måleparameterne er gjerne ikke-finansielle, og «oversettelsen» til økonomiske parametere er nødvendig før vi kan beregne ROI, det vil si hvor mye man får tilbake i kroner og ører målt opp mot hvor mye man har investert. Utfordringen blir derfor å definere hensiktsmessige suksessparametere for bedriften, og å transformere slike målinger til forretningsmessige (økonomiske) parametere. Eksempler på dette kan være mersalg eller redusertt kostander til kundeservice fordi soisale medier gir raskere og bedre svar til kundene osv.

Noen verktøy gir for eksempel mulighet for å måle hvor godt likt og hvor mange fans man en har sammenlignet med andre konkurrenter i samme markedssegment. På den måten kan se om effektene av ulike tiltak står i forhold til ressursene som er investert står i forhold til resutlatet, sammenlignet med hva andre oppnår. Slik vektøy kan også brukes til å gi viktige tilbakemelding om investeringene i betalt markedsføring står i forhold til målbar effekt har hatt.

Vel så viktig som å innhente tall fra ulike målinger er det svært viktig at en også følger opp de resultatene får, enten man målt bruk av sosiale medier intert eller eksternt. For eksempel kan et konkret case om samarbeid ved hjelp av sosiale medier bestå av flere handlinger; søke etter innhold, redigere innhold, anmelde/evaluere innhold,merke/kategorisere innhold, utveksle forskjellige tolkninger eller synspunkter på innhold,gjøre andre oppmerksomme på allerede eksisterende innhold og dele nytt innhold osv. Målinger av disse handlingene vil kunne synliggjøre gevinster og resultater på et ganskekonkret nivå som kan tilfredstille behovet til enkelte interessenter i organisasjonen. Dette må igjen vurderes opp mot de nålene som en er satt seg på forhånd.

Når det gjelder bruk av eksterne medier ekstern kan det være nødvendig å legge inn arbeid med å transformere måleresultatene til økonomiske parametere og prøve å¨finne sammenheng mellom disse. I ettertid kan en for eksmpel se på om det er en sammenheng mellom salgstopper og spesielle sosiale aktivteter som har blitt gjennomført på et spesielt tidspunkt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar