onsdag 30. november 2016

Twitter

Twitter gir mulighet til effektiv kommunikasjon fra en til mange, samtidig som hver enkelt har mulighet for å komme direkte i kontakt med de som ellers vill vært utilgjengelig. Her følger noen tips til hvordan man komme i gang med twitter som sosialt verktøy. Tipsene er i hovedsak basert på http://www.wikihow.com/Use-Twitter som kilde!

1.       Verdt å følge 

Det er ingen som gidder å bruke tid på følge å følge tweets som ikke interesserer dem. Det er bortkastet tid og i verste fall mister man oversikten over de tweetene som ønsker å se. For å sjekke hvem de skal følge vil mange starte med å sjekke ut brukerprofilen. Om denne mangler bilde eller en informativ "Twitter bio", (presentasjon av kontoeier), kan en miste mange mulige følgere. Å bruke tid på å skrive en god og informativ bio som viser hvilke tweets man kan forvente å finne, kan derfor være en god investering. 

2.       Lag interessante, morsomme og engasjerende tweets

For den som har fulgt litt med på den valget i USA ble en etter hvert vant til kandidaten Trump kunne twitre svært provoserende tweets som startet mange diskusjoner. Det er kanskje ikke å anbefale å ta så hardt i – Humor kan også være et tveegget sverd særlig når antallet tegn er begrenset til 140 som er grensen for tweets. Men innenfor denne rammen kan en interessante tweet som gjerne peker videre til egen blogg elle nettsider som kan gjøre det verdt å følge. Videre er det viktig å variere tema og bruk av bilder og annen grafikk kan ha avgjørende positiv betydning

3.       Twitre ofte på riktig tidspunkt i løpet av døgnet

Om en ramler innom en twitter-kontoe hvor det åpenbart twitres ikke så ofte og det som er publisert bærer preg av å være foreldet, er det ikke sikkert denne får så mange følgere. Det må publiseres nye tweets jevnlig, helst minst en gang om dagen, gjerne før folk flest starter arbeidsdagen. Samtidig må en paase på at det ikke blir for mange rtweets slik at ikke de som følger en opplvever det som spam

4.       Bruk #hashtags

Bruk populære hashtags, (nøkkelord som tweeten kan relateres til),  på twitter som igjen vil bidra til å øke eksponeringen av tweetene, dog brukt med måte. For mange hashtags virke negativt og det er ikke gitt at alle vil treffe. 

5.       Følg alle som følger deg
 
Om det dukker opp en ny følger og den registrer at du ikke følger tilbake kan det hende at de slutter å følge deg. Husk at det finnes et tak på 2000 som kan følges ifølge reglene for Twitter. For å følge enda flere må et gitt antall av disse følge deg. Dersom en er flere som arbeider med sosiale medier i en organisasjon, er det viktig at arbeidet koordineres slik at ikke en blir sittende å trykke "Følg" på nye interessante tweets mens en annen følger med på hvor mange som følger en selv. Det kan medføre at man mister oversikten.

6.       Markedsfør egen Twitter-konto i andre sammenhenger

For å få fklere følgere til egen Twitter-konto kan det være smart å markedesføre den i alle sosiale medier hvor en er representert selv
7.       Retweet – Et effektivt verktøy for å dele andres tweets

Retweet er en viktig funksjon ved Twitter hvor en bruker kan dele videre en tweet fra en annen bruker, enten automatisk ved å klikke på knappen for retweet eller manuelt ved å kopiere tweet og lime den inn i tekstfeltet og twitre manuelt på vanlig måte. Når en retweeter manuelt kan man lett tilføye sin egen kommentar til tweeten.
 
8. Bruk twitter-liste for å organisere ulik tweets

En twitter-list kan brukes til å organisere ulike tweets basert på tema, avsendere eller noe annet som de har felles uten at man trenger å følge hver enkelt tweet-konto som sådan. Twitter-lister gir en mulighet til å følge med mange tweets samtidig. Twitter-lister kan også brukes til å følge med på hva andre konkurrenter twitre hvis man for eksempel driver en bedrift. En har også mulighet til å dele egne twitter-lister slik at andre kan raskt kan finne nye interessante twitter-kontoer.

9 Tweetdeck – Et spennende verktøy forå jobbe med man tweets samtidig

For å arbeide med mange tweets samtidig finnes det en egen Windows applikasjon kalt Tweetdeck som kan installeres lokalt.