torsdag 19. februar 2015

Strategi for sosiale medier?


Er det virkelig behov for å bruke tid og ressurser på å lage en strategi for sosial medier? Før spørsmålet kan besvares kan det være greit å avklare hva man mener med sosiale medier/WEB 2.0? Sosiale medier kan grovt sagt deles inn i 5 kategorier:

  1. Sosiale nettverk - Dette er websider/systemer som lar brukerne utveksle informasjon som bilder, video og meldinger med andre. Facebook og LinkedIn er eksmpel på dette
  2. Blogg -En blogg er en slags dagbok eller journal med artikler i kronologisk rekkefølge.Personlig vinkling, men kan også skrives av flere personer, eller av virksomheter.
  3. Interessenettverk - Websider som organiserer mennesker som deler en spesiell interesse for et bestemt tema. Det kan være vanlige websider eller spesielle programsystemer med funksjonalitet for å muliggjøre samhandling, samarbeid, deling og diskusjon
  4. Forum/diskusjonssider - Websider som legger til rette for åpne diskusjoner av ulike temaer og interesser. Minner om interessenettverk, men er enklere i formen.
  5. Innholdsaggregatorer - Websider som lar brukeren samle inn og blande innhold fra ulike kilder, gjerne kombinert med små applikasjoner (widgets/gadgets). 
Hvorfor trenger virksomheter en strategi for sosiale medier? Komikeren Dagfinn Nordbø er blant dem som har gitt et godt forslag til svar på dette, publisert på sin egen blogg under innlegget "Jeg tvitrer, derfor er jeg":

De som behersker de sosiale mediene, vil selvsagt også herske i verden. Politikere og medier er på vei til å forstå det, men det er langt igjen... Hovedproblemet for både politiske miljøer og næringslivet er at de ikke setter inn tilstrekkelige ressurser, men overlater f.eks. Twitterkontoen til en interessert ansatt. Det begge sektorer må forstå, er at det ikke fins noe bedre forum for propaganda, kundekontakt og omdømme-bygging enn de sosiale mediene: Du må bare gi det en form som er tilpasset mediet. Massekommunikasjon er fremdeles måten å selge på til de store markedene, men på området service og kundekontakt er det de sosiale mediene som er og vil bli kongen.

For å bli kongen på haugen i bruk av sosiale medier kan en ikke overlate det til tilfeldighetene. Det kreves en strategi for hvordan en kommer dit. Og for å lage en fornuftig strategi kreves det at en forstår sosiale mediers egenart. Til forskjell fra tradisjonelle IT-systemer som har en bestemt struktur hvor resultater oppnås dersom ulike operasjoner utføres i en bestemt rekkefølge, er det motsatt med sosiale medier. Det bli alt til underveis mens brukerne tar det i bruk og finner fornuftige måter å bruke det på. Strukturene vokser frem ("emerge") etterhvert som noen bruksmønstre setter seg, men er hele tiden i utvikling. Dette gjelder sosiale medier anvendt internt, men også sosiale medier anvendt eksternt.

Det er ved utforming av en strategi særs viktig å være klar over at teori og praksis kan være to vidt forskjellige ting, slik som denne tweeten viser:

"It is one thing to have a plan, it is an entirely different thing to execute it. Think of your plan as a map that highlights the starting and end points of your social media marketing efforts. Think of the execution as the daily activities required to get from point A to point B as directly, efficiently and quickly as possible".

Å lage en god strategi for sosiale medier handler ikke kun om hvordan distribuere informasjon om et eller flere produkter til flest mulig i flest mulige medier. Det handler også om å lage en plan for hva en ønsker å formidle, eller som denne tweeten viser til:
"It’s not just about spreading the word about your new products and services, if you build trust and credibility your products and services will sell themselves. This of course depends on your ability to communicate your company values. You remember those core values you created in you business plan, they are going to play a big part in your social success".

En strategi som har til hensikt å synliggjøre et konsistent budskap er derfor nøkkelen til om man lykkes eller ikke som det fremkommer av denne tweeten:
"Selvom relevans, kontekst og håndværk stadig er en vigtig forudsætning for god kommunikation, så er det konsistensen, der for alvor vil differentiere kommunikationen i forbrugerens bevidsthed fremadrettet. Altså den konsistens, som skabes, når virksomheder og brands via god historiefortælling baseret på relevante budskaber skaber et ensartet udtryk for forbrugerne på tværs af alle mediekanaler".


Så kan man jo spørre, hvor lang tid tar det å lage en strategi for sosiale medier? Denne tweeten gir en indikasjon på dette svaret:

When I think about the time involved in implementing a social media strategy, I can’t help but include the essential parts of our plan, too. In fact, I think that strategy can be boiled down to a simple three-part idea: Once you come up with the strategy, you’ll need to implement it, to measure it, and to think on it again.

Konklusjon: Ja, det er ikke bare viktig men også avgjørende å ha en god strategi for bruk av sosiale medier. Det handler om å skape et konsistent uttrykk og å fremstå som en god historieforteller på tvers av ulike mediekanaler. Dette er en prosess som tar tid - Det er ikke gjort over natten, men resultatet er verdt innsatsen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar