mandag 16. februar 2015

Forventningsfaktorer

Clara Shih har i en artikkel "What’s the Endgame for Social Media?" som ble publisert i 2011 lansert tesen om forventningsfaktorer som er avgjørende for sosiale media. Troverdighet (authenticity), Gjennomsiktighet (transparency), Åpenhet (Medvirkning) (engagement), Rask respons (real-time response) og Langsiktighet (long-time view.

Troverdighet (authenticity) handler om at tillit, troverdighet og en personlig tone er viktig for å gi et godt inntrykk av bedriftenes bruk av de sosiale mediene.

Gjennomsiktighet (transparency) er viktig i web 2.0-æraen for at bedrifter skal få respekt. De oppnår de ved å være åpne og gi innsyn i forretningsmetoder, samfunnsengasjement og produktegenskaper.

Åpenhet/Medvirkning (engagement) Kunder så vel som andre forbindelser forventer at deres meninger uttrykt i sosiale medier blir hørt og tatt hensyn til.

Rask respons (real-time response) Kunder og andre forventer rask reaksjon på hendelser på sosiale medier. Riktig behandlet kan selv negative meldinger gi positiv effekt for bedriften.

Langsiktighet (long-time view) I bedriftens kommunikasjon er å bygge troverdighet og tillit til bedriften noe som tar tid. Derfor kan sosial medier være et viktig virkemiddel for å knytte tettere og mere permanente relasjoner.

Eksempel 1 - Minervanett.no: 


For å vurdere forventningsfaktorer anvendt i praksis vil jeg trekke frem Minervanett.no for å vurdere faktorene troverdighet (authenticity. Minerva er som kjent et tidsskrift på høyresiden i politikken som har til formål å presentere, problematisere og diskutere ulike samfunnsspørsmål forut for det partipolitiske.

Det kan derfor være relevant å spørre om tidsskriftets lykkes med realisere denne målsetningen ved å vurdere nettsidene hvor redaktørene og skribentene til tidsskriftet blogger fritt. Spørsmålet er om disse bloggene gir et troverdig inntrykk å la "medarbeidere" skrive fritt om ulike relevante tema eller fremstår bidragene som politiske korrekte tilslørte utdrag for partiprogrammene til politiske partier på høyresiden som igjen bidrar til å undergraver tidsskriftet troverdighet? En gjennomgang av tema Redaksjonen blogger gir disse eksemplene på tema som det skrives om:

Det er bare ketsjup
Husk å snakke med barna etter du har vist dem pedofili og voldssex.

Nei til høyskoleniqab
Heldekkende ansiktsplagg hører ikke hjemme i norske klasserom. Det er misforstått toleranse å hevde at det diskriminerer.

Pupper, lår og side 3
En epoke er over i britisk media. Avisen The Sun fjerner puppene fra side 3.

Ingen snarveier til god integrering
Innvandrerbarna blir igjen gjort til spillebrikker i integreringsdebatten.

Julemusikktips
Er du også lei av Bettans jul? Det finnes håp! (Republisering)

Overskriftene til disse tilfeldige valgte overskriftene gir ikke akkurat assosiasjoner til et tradisjonelt partiprogram. Og ved en rask gjennomlesning av de ulike innleggene vil en også få bekreftet inntrykket av at her finner man ikke klare entydige svar på hva som er politisk korrekt verken i forhold til det ene eller det andre. Tvert om utfordres tankene til refleksjon og midt i disse refleksjonene blir en også utfordret på å reflektere over ulike kulturspørsmål, enten det er litteratur eller musikk som står på agendaen. 


Når en vurderer tidskriftet i lys av de øvrige faktorene, treffer de også bra etter min vurdering både i forhold gjennomsiktig ved at de er tydelig på hva som er formålet for virksomheten, er synlig tilstede i samfunnet ved blant annet invitere til debatter. Mulighetene for å resondere på artikler hvor leserne inviteres til kommentere artikler bekrefter her er det mulighet for både medvirkning og rask respons.

Eksempel 2 - Stormberg.no


Stormberg, produsent av fritidsklær, har over lengre tid profilert seg som en samfunnsengasjert virksomhet som er tydelig til stede i sosiale medier. Det gjør det derfor ekstra interessant å få bekreftet eller avkreftet om dette medfører riktighet, og eller om dette er kun en ytre staffasje og gimmick for å for å selge enda mere fritidsklær.

Hvor troverdighet fremstår bloggen til Stormberg?
Er bloggene til Stormberg kun en presentasjon av produktene eller gjenspeiler de det samfunssengasjementet som de påberoper seg å ha. Har ansatte og eller eksterne mulighet til å ytre seg uredigert til tross for at det kan gi negative oppmerksomhet om virksomheten? Bloggen Stormberg - Små turer er store turer gir et positivt inntrykk av innlegg som ikke fremstår som direkte påtrengende produktplassering - Tvert om er det små og store artikler relatert til friluftsliv og bekledning og miljø. 

Hvor gjennomsiktighet og åpen fremstår Stormberg?
Er virksomheten åpen og gir innsyn i forretningsmetoder, samfunnsengasjement og produktegenskaper. Får både positive og negative synspunkter kommer frem? For å få svar på om Storberg er samfunnsengasjert vises det til lenken Om Stormberg hvor det fremgår at gründeren av virksomheten har brennende samfunnsengasjement. Det har igjen gitt en rekke priser og utmerkelser, blant fordi gründeren har vært opptatt av at det skal være virksomhetens filosof at alle mennesker fortjener en sjanse uansett hvilken fortid de har.

Hvor åpent for medvirkning er Stormberg?
Hvor lett er det å komme i kontakt med virksomheten.
Stormberg er til stede både på Facebook og på Twitter i tillegg til egne nettsider. Selv om det teknisk sett ikke er helt lett å se av nettsidene hvordan en finner virksomheten der, er det tydelig at noen har funnet det og at det er mulig å gi virksomheten, herunder i kommentarfeltene på nettsidene. Artikkelen «Jeg blir kvalm av dere» hvor de blir kritisert for en reklamekampanje viser at de ikke er skvetten for å publisere kritiske omtaler. 

Rask respons (real time response)

Har Stormberg lagt til rette for rask respons på det som publiseres? Ja, med mulighet for å kommentere artikler, svare på Tweets og kommentere innlegg er det også ivaretatt.

Langsiktighet (long time view)
Tydelig til stede, stadig oppdateringer av nettsidene, blog og øvrige sosiale medier gjør at Stormberg også i et langsiktig perspektiv bidra til å bygge solide relasjoner til samfunnet omkring seg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar