lørdag 14. februar 2015

Analyse av blogg.itfag.hist.no

Analyse: http://blogg.itfag.hist.no

 IT-Fag ved Høgskulen i SørTrøndelag, (HiST), har en egen blogg kalt IT-Fag som "...handler om IKT, teknologi, læring og forskningsarbeid. Innleggene skrives av ansatte ved Avdeling for informatikk og e-læring ved HiST." Videre kan en lese at "Bloggen blir en viktig arena for å dele av våre erfaringer og kunnskap."

Formålet for bloggen lover bra ved første øyekast: Her kan en finne mye spennende informasjon om det som foregår ved IT-Fagene ved HiST. Er det nye spennende fag på gang? Har noen forsket på et spennende tema? Tilbyr høgskolen nye fag som er relevant i forhold til hva arbeidsmarkedet etterspør? Har høgskolen noe tilbud for utveksling med studiesteder i utlandet?

Det først inntrykket undertegnede får er at her er det veldig mye, ja, veldig mye samlet på et sted. Det er vanskelig å få oversikt og å orientere seg. Det er riktignok kategorier i høyre marg, men ved oppslag viser det seg at det ikke finnes underkategorier som gjør det enkelt å finne frem til det man faktisk leter etter. Kategorien "Data og teknologi" er et eksempel på en kategori som med fordel kunne inneholdt mange underkategorier fordi det er et meget bredt tema.

Det gjør ikke forvirringen mindre at ulike innlegg i bloggen er plassert litt her og der nærmest tilfeldig, I noen tilfeller ser en ikke nødvendigvis en åpenbar sammenheng mellom kategorier og det man faktisk finner under temaet. Kategorien "itfag" er i så måte et eksempel på det. På førstesiden finner en artikkel om faget "Python" som en ville forventet å finne øverst i kategorien "itfag". Men der er den ikke. Det som en imidlertid finner er flere innlegg om studiet generelt og lite om selve IT fagene som sådan.

Om en tar i betraktning at en hovedfunksjon til en blogg er å være en dagbok hvor en finner informasjon om hendelser som har vært eller som er nært forestående, har jeg vanskelig for å se at denne funksjonen er ivaretatt. De samme informasjons-meldingene fra studieleder som distribueres via e-post hadde en forventet å finne her. Videre hadde jeg forventet å se et drypp av hendelser hver uke hvor en informere om det skjer på campus såvel som på det virtuelle nettstudiet.

Generelt er det undertegnede sin opplevelse at ITFAG-bloggen inneholder i og for seg interessante innlegg, men det er ikke så brennende aktuelt at en har behov for å sjekke den hver eneste dag, uke eller måned Det er sted man besøker en gang i blant hvis man har tid til overs. Og det er er jo litt dumt med tanke på at det er mange lærerkrefter som bruker mye tid på å skrive innlegg.

PAA

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar