søndag 18. oktober 2015

Growing a Social Following from Nothing

Matthew Barby:

There are thousands of articles that have been written about ways to grow your social media following (some of which by myself), but one of the things that most articles fail to cater for is actually growing them from nothing...

1. Choosing the Right Channels

This is a really important decision because the last thing you want to do is dedicate a load of time, effort and resources (and money) into growing a social following within a specific channel, only to then find out that it’s not delivering the right results. The main thing to consider is who your target market is and what type of content you’ll be producing.

2. Differentiating Your Content

Once you’ve decided upon the social media channels that you’ll be using, you need to consider how you’ll differentiate yourself from your competition. There’s a lot of noise in social media, so you want to ensure that your posts stand out from the rest.

3.  Checking Out Your Competitors

Another huge source of inspiration can come from analysing what is working for your competitors (and what’s not working).

4. Social Media Post Scheduling

After settling on the imagery and style of your posts, you need to consider how you will share them. A question that I often get asked is “How often should I share each post on social media?

5. Growing Your Following

Getting those first few followers can always seem tough. You’ve got a load of great content to share, but nobody to share it with – not an ideal situation. Don’t start worrying just yet though; everyone has to start somewhere. There are a few quick tricks that you can use to get those initial followers going and to build a base platform for your social media campaign.

http://www.matthewbarby.com/social-media-strategy/

tirsdag 24. februar 2015

Tweets sosiale berger

Til temaet sosiale medier har undertegnede følgende forslag til tweets som kan være verdt å følge:

@SteinarJOlsen - Daglig leder av Stom fritiddsklær - Meget spennende person som er en svært aktiv bruker av sosial medier. Mye kan tyde på at Storm fritidsklær har en klar strategi for bruk av sosiale medier.

@Webgruppen - Webgruppen er Norges fremste kursleverandør innen web og digital kommunikasjon. Selv om det er kommersiell aktør innen bruk av sosiale medier, er de flinke til å publisere faglig relevant stoff.

@hpnhansen - Mange spennende tweets relatert til sosiale medier

@kstrobech - Associate Professor, Danish School of Media and Journalism. Sharing insights/learning. Mostly: #Journalism, #socialmedia and transforming media/tech.

@NinaFuru - Underviser i webkommunikasjon, er partner i Webgruppen, skriver bøker, er levende opptatt av alt som skjer på nett og nyter livet

 @danielnewmanUV - Founder #CEO @Broadsuite | @Huffpost @Forbes @Entrepreneur Contributor | MBA | Biz Prof | Founder @millennialCEO | Husband to 1 Father of 2. #Socialbiz #cmo

@thebiggergame - Phil Owens har mange spennende tweets om ledelese, strateg og om sosiale media: "My purpose is building the cultures, processes and practices of high performance."

 @socialmatt - Matthew Kaskavitch har mange spennende tweets om sosiale medier: Social Media Manager | Lecturer at

@fredlundga -  Fredric Lundgaard, "Head of sales and branding . Passionate about communication, social media, entrepreneurship and innovation." har mange spennende tweets om kommunkasjon markedsføring

@parchetnic -  Carina Østergaard - Strategist - Founder of BeSocial. Online geek with a knack for telling stories and creating awareness.Mange faglig spennende tweets relatert til sosiale medier og kommunikasjon.


torsdag 19. februar 2015

Strategi for sosiale medier?


Er det virkelig behov for å bruke tid og ressurser på å lage en strategi for sosial medier? Før spørsmålet kan besvares kan det være greit å avklare hva man mener med sosiale medier/WEB 2.0? Sosiale medier kan grovt sagt deles inn i 5 kategorier:

  1. Sosiale nettverk - Dette er websider/systemer som lar brukerne utveksle informasjon som bilder, video og meldinger med andre. Facebook og LinkedIn er eksmpel på dette
  2. Blogg -En blogg er en slags dagbok eller journal med artikler i kronologisk rekkefølge.Personlig vinkling, men kan også skrives av flere personer, eller av virksomheter.
  3. Interessenettverk - Websider som organiserer mennesker som deler en spesiell interesse for et bestemt tema. Det kan være vanlige websider eller spesielle programsystemer med funksjonalitet for å muliggjøre samhandling, samarbeid, deling og diskusjon
  4. Forum/diskusjonssider - Websider som legger til rette for åpne diskusjoner av ulike temaer og interesser. Minner om interessenettverk, men er enklere i formen.
  5. Innholdsaggregatorer - Websider som lar brukeren samle inn og blande innhold fra ulike kilder, gjerne kombinert med små applikasjoner (widgets/gadgets). 
Hvorfor trenger virksomheter en strategi for sosiale medier? Komikeren Dagfinn Nordbø er blant dem som har gitt et godt forslag til svar på dette, publisert på sin egen blogg under innlegget "Jeg tvitrer, derfor er jeg":

De som behersker de sosiale mediene, vil selvsagt også herske i verden. Politikere og medier er på vei til å forstå det, men det er langt igjen... Hovedproblemet for både politiske miljøer og næringslivet er at de ikke setter inn tilstrekkelige ressurser, men overlater f.eks. Twitterkontoen til en interessert ansatt. Det begge sektorer må forstå, er at det ikke fins noe bedre forum for propaganda, kundekontakt og omdømme-bygging enn de sosiale mediene: Du må bare gi det en form som er tilpasset mediet. Massekommunikasjon er fremdeles måten å selge på til de store markedene, men på området service og kundekontakt er det de sosiale mediene som er og vil bli kongen.

For å bli kongen på haugen i bruk av sosiale medier kan en ikke overlate det til tilfeldighetene. Det kreves en strategi for hvordan en kommer dit. Og for å lage en fornuftig strategi kreves det at en forstår sosiale mediers egenart. Til forskjell fra tradisjonelle IT-systemer som har en bestemt struktur hvor resultater oppnås dersom ulike operasjoner utføres i en bestemt rekkefølge, er det motsatt med sosiale medier. Det bli alt til underveis mens brukerne tar det i bruk og finner fornuftige måter å bruke det på. Strukturene vokser frem ("emerge") etterhvert som noen bruksmønstre setter seg, men er hele tiden i utvikling. Dette gjelder sosiale medier anvendt internt, men også sosiale medier anvendt eksternt.

Det er ved utforming av en strategi særs viktig å være klar over at teori og praksis kan være to vidt forskjellige ting, slik som denne tweeten viser:

"It is one thing to have a plan, it is an entirely different thing to execute it. Think of your plan as a map that highlights the starting and end points of your social media marketing efforts. Think of the execution as the daily activities required to get from point A to point B as directly, efficiently and quickly as possible".

Å lage en god strategi for sosiale medier handler ikke kun om hvordan distribuere informasjon om et eller flere produkter til flest mulig i flest mulige medier. Det handler også om å lage en plan for hva en ønsker å formidle, eller som denne tweeten viser til:
"It’s not just about spreading the word about your new products and services, if you build trust and credibility your products and services will sell themselves. This of course depends on your ability to communicate your company values. You remember those core values you created in you business plan, they are going to play a big part in your social success".

En strategi som har til hensikt å synliggjøre et konsistent budskap er derfor nøkkelen til om man lykkes eller ikke som det fremkommer av denne tweeten:
"Selvom relevans, kontekst og håndværk stadig er en vigtig forudsætning for god kommunikation, så er det konsistensen, der for alvor vil differentiere kommunikationen i forbrugerens bevidsthed fremadrettet. Altså den konsistens, som skabes, når virksomheder og brands via god historiefortælling baseret på relevante budskaber skaber et ensartet udtryk for forbrugerne på tværs af alle mediekanaler".


Så kan man jo spørre, hvor lang tid tar det å lage en strategi for sosiale medier? Denne tweeten gir en indikasjon på dette svaret:

When I think about the time involved in implementing a social media strategy, I can’t help but include the essential parts of our plan, too. In fact, I think that strategy can be boiled down to a simple three-part idea: Once you come up with the strategy, you’ll need to implement it, to measure it, and to think on it again.

Konklusjon: Ja, det er ikke bare viktig men også avgjørende å ha en god strategi for bruk av sosiale medier. Det handler om å skape et konsistent uttrykk og å fremstå som en god historieforteller på tvers av ulike mediekanaler. Dette er en prosess som tar tid - Det er ikke gjort over natten, men resultatet er verdt innsatsen.

mandag 16. februar 2015

Forventningsfaktorer

Clara Shih har i en artikkel "What’s the Endgame for Social Media?" som ble publisert i 2011 lansert tesen om forventningsfaktorer som er avgjørende for sosiale media. Troverdighet (authenticity), Gjennomsiktighet (transparency), Åpenhet (Medvirkning) (engagement), Rask respons (real-time response) og Langsiktighet (long-time view.

Troverdighet (authenticity) handler om at tillit, troverdighet og en personlig tone er viktig for å gi et godt inntrykk av bedriftenes bruk av de sosiale mediene.

Gjennomsiktighet (transparency) er viktig i web 2.0-æraen for at bedrifter skal få respekt. De oppnår de ved å være åpne og gi innsyn i forretningsmetoder, samfunnsengasjement og produktegenskaper.

Åpenhet/Medvirkning (engagement) Kunder så vel som andre forbindelser forventer at deres meninger uttrykt i sosiale medier blir hørt og tatt hensyn til.

Rask respons (real-time response) Kunder og andre forventer rask reaksjon på hendelser på sosiale medier. Riktig behandlet kan selv negative meldinger gi positiv effekt for bedriften.

Langsiktighet (long-time view) I bedriftens kommunikasjon er å bygge troverdighet og tillit til bedriften noe som tar tid. Derfor kan sosial medier være et viktig virkemiddel for å knytte tettere og mere permanente relasjoner.

Eksempel 1 - Minervanett.no: 


For å vurdere forventningsfaktorer anvendt i praksis vil jeg trekke frem Minervanett.no for å vurdere faktorene troverdighet (authenticity. Minerva er som kjent et tidsskrift på høyresiden i politikken som har til formål å presentere, problematisere og diskutere ulike samfunnsspørsmål forut for det partipolitiske.

Det kan derfor være relevant å spørre om tidsskriftets lykkes med realisere denne målsetningen ved å vurdere nettsidene hvor redaktørene og skribentene til tidsskriftet blogger fritt. Spørsmålet er om disse bloggene gir et troverdig inntrykk å la "medarbeidere" skrive fritt om ulike relevante tema eller fremstår bidragene som politiske korrekte tilslørte utdrag for partiprogrammene til politiske partier på høyresiden som igjen bidrar til å undergraver tidsskriftet troverdighet? En gjennomgang av tema Redaksjonen blogger gir disse eksemplene på tema som det skrives om:

Det er bare ketsjup
Husk å snakke med barna etter du har vist dem pedofili og voldssex.

Nei til høyskoleniqab
Heldekkende ansiktsplagg hører ikke hjemme i norske klasserom. Det er misforstått toleranse å hevde at det diskriminerer.

Pupper, lår og side 3
En epoke er over i britisk media. Avisen The Sun fjerner puppene fra side 3.

Ingen snarveier til god integrering
Innvandrerbarna blir igjen gjort til spillebrikker i integreringsdebatten.

Julemusikktips
Er du også lei av Bettans jul? Det finnes håp! (Republisering)

Overskriftene til disse tilfeldige valgte overskriftene gir ikke akkurat assosiasjoner til et tradisjonelt partiprogram. Og ved en rask gjennomlesning av de ulike innleggene vil en også få bekreftet inntrykket av at her finner man ikke klare entydige svar på hva som er politisk korrekt verken i forhold til det ene eller det andre. Tvert om utfordres tankene til refleksjon og midt i disse refleksjonene blir en også utfordret på å reflektere over ulike kulturspørsmål, enten det er litteratur eller musikk som står på agendaen. 


Når en vurderer tidskriftet i lys av de øvrige faktorene, treffer de også bra etter min vurdering både i forhold gjennomsiktig ved at de er tydelig på hva som er formålet for virksomheten, er synlig tilstede i samfunnet ved blant annet invitere til debatter. Mulighetene for å resondere på artikler hvor leserne inviteres til kommentere artikler bekrefter her er det mulighet for både medvirkning og rask respons.

Eksempel 2 - Stormberg.no


Stormberg, produsent av fritidsklær, har over lengre tid profilert seg som en samfunnsengasjert virksomhet som er tydelig til stede i sosiale medier. Det gjør det derfor ekstra interessant å få bekreftet eller avkreftet om dette medfører riktighet, og eller om dette er kun en ytre staffasje og gimmick for å for å selge enda mere fritidsklær.

Hvor troverdighet fremstår bloggen til Stormberg?
Er bloggene til Stormberg kun en presentasjon av produktene eller gjenspeiler de det samfunssengasjementet som de påberoper seg å ha. Har ansatte og eller eksterne mulighet til å ytre seg uredigert til tross for at det kan gi negative oppmerksomhet om virksomheten? Bloggen Stormberg - Små turer er store turer gir et positivt inntrykk av innlegg som ikke fremstår som direkte påtrengende produktplassering - Tvert om er det små og store artikler relatert til friluftsliv og bekledning og miljø. 

Hvor gjennomsiktighet og åpen fremstår Stormberg?
Er virksomheten åpen og gir innsyn i forretningsmetoder, samfunnsengasjement og produktegenskaper. Får både positive og negative synspunkter kommer frem? For å få svar på om Storberg er samfunnsengasjert vises det til lenken Om Stormberg hvor det fremgår at gründeren av virksomheten har brennende samfunnsengasjement. Det har igjen gitt en rekke priser og utmerkelser, blant fordi gründeren har vært opptatt av at det skal være virksomhetens filosof at alle mennesker fortjener en sjanse uansett hvilken fortid de har.

Hvor åpent for medvirkning er Stormberg?
Hvor lett er det å komme i kontakt med virksomheten.
Stormberg er til stede både på Facebook og på Twitter i tillegg til egne nettsider. Selv om det teknisk sett ikke er helt lett å se av nettsidene hvordan en finner virksomheten der, er det tydelig at noen har funnet det og at det er mulig å gi virksomheten, herunder i kommentarfeltene på nettsidene. Artikkelen «Jeg blir kvalm av dere» hvor de blir kritisert for en reklamekampanje viser at de ikke er skvetten for å publisere kritiske omtaler. 

Rask respons (real time response)

Har Stormberg lagt til rette for rask respons på det som publiseres? Ja, med mulighet for å kommentere artikler, svare på Tweets og kommentere innlegg er det også ivaretatt.

Langsiktighet (long time view)
Tydelig til stede, stadig oppdateringer av nettsidene, blog og øvrige sosiale medier gjør at Stormberg også i et langsiktig perspektiv bidra til å bygge solide relasjoner til samfunnet omkring seg.

lørdag 14. februar 2015

Analyse av blogg.itfag.hist.no

Analyse: http://blogg.itfag.hist.no

 IT-Fag ved Høgskulen i SørTrøndelag, (HiST), har en egen blogg kalt IT-Fag som "...handler om IKT, teknologi, læring og forskningsarbeid. Innleggene skrives av ansatte ved Avdeling for informatikk og e-læring ved HiST." Videre kan en lese at "Bloggen blir en viktig arena for å dele av våre erfaringer og kunnskap."

Formålet for bloggen lover bra ved første øyekast: Her kan en finne mye spennende informasjon om det som foregår ved IT-Fagene ved HiST. Er det nye spennende fag på gang? Har noen forsket på et spennende tema? Tilbyr høgskolen nye fag som er relevant i forhold til hva arbeidsmarkedet etterspør? Har høgskolen noe tilbud for utveksling med studiesteder i utlandet?

Det først inntrykket undertegnede får er at her er det veldig mye, ja, veldig mye samlet på et sted. Det er vanskelig å få oversikt og å orientere seg. Det er riktignok kategorier i høyre marg, men ved oppslag viser det seg at det ikke finnes underkategorier som gjør det enkelt å finne frem til det man faktisk leter etter. Kategorien "Data og teknologi" er et eksempel på en kategori som med fordel kunne inneholdt mange underkategorier fordi det er et meget bredt tema.

Det gjør ikke forvirringen mindre at ulike innlegg i bloggen er plassert litt her og der nærmest tilfeldig, I noen tilfeller ser en ikke nødvendigvis en åpenbar sammenheng mellom kategorier og det man faktisk finner under temaet. Kategorien "itfag" er i så måte et eksempel på det. På førstesiden finner en artikkel om faget "Python" som en ville forventet å finne øverst i kategorien "itfag". Men der er den ikke. Det som en imidlertid finner er flere innlegg om studiet generelt og lite om selve IT fagene som sådan.

Om en tar i betraktning at en hovedfunksjon til en blogg er å være en dagbok hvor en finner informasjon om hendelser som har vært eller som er nært forestående, har jeg vanskelig for å se at denne funksjonen er ivaretatt. De samme informasjons-meldingene fra studieleder som distribueres via e-post hadde en forventet å finne her. Videre hadde jeg forventet å se et drypp av hendelser hver uke hvor en informere om det skjer på campus såvel som på det virtuelle nettstudiet.

Generelt er det undertegnede sin opplevelse at ITFAG-bloggen inneholder i og for seg interessante innlegg, men det er ikke så brennende aktuelt at en har behov for å sjekke den hver eneste dag, uke eller måned Det er sted man besøker en gang i blant hvis man har tid til overs. Og det er er jo litt dumt med tanke på at det er mange lærerkrefter som bruker mye tid på å skrive innlegg.

PAA